Oferta de trabajo de periodoncista en UIC (Sant Cugat del Vallès)

Descripción de la oferta

Professor-investigador en periodontologia r3 – r4 què busquem busquem un candidat realment compromès amb la gestió de projectes de l’àrea de la periodontologia i l’ensenyament com a part de l’equip de professorat i investigadors al departament de periodontologia de la facultat d’odontologia.

El candidat haurà de coordinar projectes de recerca dins les línies de recerca del departament de periodontologia i formarà part de l’equip docent de l’àrea de periodontologia de la facultat d’odontologia, tant de programes de postgrau com de llicenciatura.

Responsabilitats clau:
• liderar els projectes del departament, coordinar la recerca i recaptar fons públics i privats.
• dur a terme investigacions en línies de recerca relacionades amb la periodontologia:
1) prevenció i tractament de malalties periodontals i periimplantars.
2) tècniques quirúrgiques, morbiditat i biomaterials.
3) enllaç sistèmic amb malalties periodontals.
• impartir cursos de postgrau i llicenciatura sobre periodontologia

Información relevante